AC, OC, ASSISTANCE, NNW – co kryje się pod tymi pojęciami?

co to OC i AC

Ubezpieczenie samochodu jest niezwykle ważne, szczególnie w momentach, kiedy dojdzie do stłuczki, kolizji lub wypadku samochodowego. To właśnie wtedy możemy najmocniej odczuwać zalety odprowadzania składek ubezpieczeniowych każdego miesiąca. Jednak nie każde z ubezpieczeń samochodowych jest obowiązkowe. Właściwie wśród dostępnych u ubezpieczycieli polis tylko jedna dotyczy każdego właściciela pojazdu – ubezpieczenie OC.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu OC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do objęcia go polisą OC. Jej rolą jest pokrycie wszystkich kosztów, jakie poniesie osoba poszkodowana w kolizji lub wypadku z naszej winy. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych na naszym pojeździe, jeśli to my jesteśmy sprawcami zdarzenia.

Ubezpieczenie OC dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu. Jego brak grozi wysokimi karami, w szczególności, jeśli bierzemy wówczas udział w zdarzeniu drogowym. W takiej sytuacji obejmie nas kara za brak aktualnego ubezpieczenia, a dodatkowo poniesiemy koszty rekompensaty i naprawy szkód wyrządzonych na osobie poszkodowanej i jej pojeździe. Brak ubezpieczenia OC nie oznacza, że osoba poszkodowana nie otrzyma odszkodowania. Uzyska go od UFG, któremu sprawca wypadku będzie zobowiązany zwrócić całą wypłaconą kwotę.

Koszt ubezpieczenia OC nie jest stały i może być różny w przypadku każdego kierowcy. Wpływ na to ma wiele czynników, dotyczących zarówno samego pojazdu, jak i jego właściciela. Niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne kryteria, według których określa wysokość składki. Koszt ubezpieczenia OC może być również zależny od wieku kierowcy, historii ubezpieczeń, miejsca zamieszkania czy marki samochodu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe możemy wybrać na własną rękę, co oznacza, że każdy z nas może postawić na ofertę takiego towarzystwa, która odpowiada nam najbardziej. W przypadku wyboru ubezpieczenia OC powinniśmy stawiać przede wszystkim na najniższą cenę. Zakres ochrony w przypadku OC jest taki sam niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, na które postawimy. A jak wybrać najlepsze spośród wszystkich dostępnych na rynku? Odwiedź stronę internetową https://kioskpolis.pl/ i porównaj ceny ubezpieczycieli, którzy pojawią się na ekranie po wypełnieniu formularza.

Czym jest ubezpieczenie AC?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, Autocasco nie jest polisą wymaganą u każdego właściciela pojazdu. Dobrowolny charakter ubezpieczenia sprawia, że jest ono rzadziej wybierane, jednak w ciągu ostatnich lat wielu kierowców doceniło możliwości, jakie ze sobą niesie. W przypadku ubezpieczenia OC mamy do czynienia z ochroną interesów i wypłaceniem odszkodowania osobie poszkodowanej, która poniosła szkody w wyniku wypadku lub kolizji, której my byliśmy sprawcami. Z kolei ubezpieczenie AC pozwala chronić nasz własny pojazd przed finansowymi stratami w postaci szkód.

Jeśli Twój samochód uległ uszkodzeniu z Twojej własnej winy ubezpieczyciel w ramach polisy AC zagwarantuje Ci wypłatę odszkodowania. Polisa może obejmować różny zakres ochrony. Najczęściej jednak chroni nas przed skutkami i kosztami wynikającymi z:

  • kradzieży pojazdu,
  • działania sił natury (powódź, huragan),
  • aktów wandalizmu,
  • uszkodzeń osób trzecich.

Czym jest ubezpieczenie Assistance?

Poważne wypadki samochodowe czy kolizje drogowe, to nie jedyne co czeka kierowców na drodze. Równie częste są przypadki znacznie mniej poważne, jednak równie kłopotliwe, jak rozładowany akumulator, brak paliwa czy kluczyki zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu. Jeśli chcemy uniknąć poniesienia kosztów wynikających z rozwiązania tych problemów możemy korzystać z ubezpieczenia Assistance. Bardzo często ten rodzaj ubezpieczenia możemy zakupić taniej, w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Główna pomoc ze strony ubezpieczyciela w przypadku polisy Assistance dotyczy sytuacji, gdy samochód zepsuje się w trasie lub kierowca nie będzie w stanie go uruchomić. Assistance obejmuje pomoc:

  • techniczną – holowanie, naprawa, uruchomienie silnika, zagwarantowanie samochodu zastępczego,
  • medyczną – opieka dla kierowcy i członków jego rodziny,
  • informacyjną – udzielenie informacji o najbliższym warsztacie samochodowym.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Skrót NNW w nazwie ubezpieczenia oznacza Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Wiele osób, które nie do końca wiedziały czym jest ten rodzaj ubezpieczenia, teraz – po samej nazwie – będą mogli określić jego funkcje. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje rekompensatę wszystkich szkód, które pojawiły się w wyniku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Może to dotyczyć sytuacji, gdy osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym lub zmarła.

NNW w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC ma charakter dobrowolny. Możesz je zakupić zarówno osobno, jak i w pakiecie ze wspomnianą polisą OC. W przypadku drugiego rozwiązania możesz liczyć na niższą cenę niż przy zakupie osobnej polisy. Jeśli kończy Ci się termin ważności obowiązkowego ubezpieczenia, warto rozważyć możliwość zakupu NNW.