Czym jest OWU i dlaczego warto się z nim zapoznać?

OWU

OWU to skrót od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W tym dokumencie znajdują się wszystkie najistotniejsze informacje na temat polisy:

  • prawa i obowiązki zarówno osoby ubezpieczonej, jak i ubezpieczyciela,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej, wraz z ewentualnymi wyłączeniami,
  • sumę ubezpieczenia,
  • zasady wypłaty świadczeń itp.

W OWU znajduje się wszystko, co klient powinien wiedzieć o produkcie. Większość zaistniałych konfliktów z ubezpieczycielami powstaje na skutek niezapoznania się z tym dokumentem przez klientów. Jako przykład można podać sytuację, w której ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania osobie, która w momencie ewentualnego wypadku była pod wpływem alkoholu. Zapoznanie się więc z OWU jest ważnym krokiem, żeby uniknąć zaskoczenia w przyszłości.

Zasady zawarte w OWU, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeń

Zasady działania ubezpieczenia są określane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje daną polisę. Przed przystąpieniem do podpisania umowy powinno się odpowiednio zapoznać z tym dokumentem i zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia. Jak to zwykle bywa – umowy napisane są bardzo specjalistycznym językiem, co może zniechęcić wiele osób do zapoznania się z nimi dogłębnie. Warto jednak poświęcić więcej czasu na czytanie tak, aby zrozumieć, na co dokładnie zgadzamy się podpisując umowę. Z dokumentu dowiemy się, w jakich sytuacjach możemy liczyć na wypłatę rekompensaty.

Dlaczego warto przeczytać OWU?

Zawierając umowy z różnymi firmami, staramy się czytać warunki od deski do deski, np. zawierając umowę z dostawcą internetu. Dlaczego więc tak często pomija się czytanie ogólnych warunków umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi?

Najogólniejsze warunki ubezpieczenia są większości kierowców znane, ale może dojść do wypadku, którego okoliczności sprawiają, że wypłacenie odszkodowania nie będzie należne. Dochodzi wtedy do sporu między osobą i firmą ubezpieczeniową, do której swe roszczenia kieruje.

W części skupionej na definicjach są wskazówki, w jaki sposób należy rozumieć pojęcia, zawarte w umowie. Ubezpieczyciele robią tak, ze względu na zachęcenie potencjalnego klienta do zapoznania się dokładnie z warunkami umowy, aby trudny dla nas język stosowany w umowie, był bardziej zrozumiały, a poszczególne pojęcia mniej skomplikowane.

Analiza OWU daje nam spojrzenie na oferty różnych ubezpieczycieli. Może się niekiedy okazać, że ubezpieczenie, które kosztuje trochę więcej, będzie miało szerszy zakres ochrony niż firmy, które proponują najtańsze OC. Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie możemy w razie ewentualnego sporu bronić się tym, że nie byliśmy świadomi tego, w jakim zakresie jesteśmy chronieni, ponieważ podpisując umowę, deklarujemy, że zapoznaliśmy się z jej ogólnymi warunkami. Z tego względu być może warto będzie skupić się na firmie ubezpieczeniowej, której ogólne warunki ubezpieczenia są napisane w sposób czytelny dla każdego z nas? Szybki dostęp do wielu ofert uzyskamy, korzystając z https://kioskpolis.pl/. Kalkulator OC da nam wgląd do ofert firm ubezpieczeniowych, które zostały dla nas wygenerowane.

Na co powinieneś zwrócić uwagę?

Kiedy jesteśmy w trakcie zapoznawania się z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka znaczących kwestii. Najważniejszą z nich są postanowienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia. Zawierają one wyjaśnienia o tym, co i w jakich okolicznościach zostanie objęte ochroną. Innym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest sposób, w jaki odszkodowanie zostaje naliczane w razie zaistnienia szkody częściowej oraz to, czy towarzystwo wypłaci kwotę rekompensaty w całości, czy według określonego limitu kosztów. OWU określa również, od jakiej wartości zostanie wyliczona rekompensata.

Przed podpisaniem umowy sprawdź informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności, by w przyszłości nie być zdziwionym w czasie likwidacji szkody. Wyszczególnione tam są zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie zgadza się wypłacić odszkodowania, pomimo posiadanej przez nas polisy.

Należy też zwrócić uwagę, kiedy ubezpieczyciel ma prawo do wystąpienia z regresem ubezpieczeniowym. Termin ten oznacza obciążenie sprawcy szkody kosztami jej likwidacji, pomimo posiadania polisy.

Regres najczęściej ma miejsce, gdy szkoda zostanie wyrządzona celowo lub z naruszeniem prawa. W przypadku ubezpieczenia OC, może obejmować spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu. W świetle prawa jest to przestępstwo, za które grozi surowa kara. Innym przykładem może być porysowanie czyjegoś samochodu, a następnie ucieczka z miejsca zdarzenia. Nie powinno to nikogo dziwić, że towarzystwa będą chciały uniknąć straty z tytułu zawinienia osoby z ich polisą. W takim wypadku ubezpieczyciel może zobowiązać ubezpieczonego do zgłoszenia tego zdarzenia w danym terminie. Słowem podsumowania: analizowanie OWU pozwala na porównanie polis ubezpieczeniowych pod innym kątem niż tylko cena. Dzięki temu znajdziemy oferty, które będą nas w pełni satysfakcjonowały.

Sprawdź również: