Jak wypowiedzieć dotychczasową umowę OC?

wypowiedzenie umowy

Czy możesz wypowiedzieć 12-miesięczną umowę ubezpieczenia OC wcześniej niż po upływie roku? Tak, ale nie możesz zerwać umowy w dowolnym momencie. Twoje prawo do wypowiedzenia OC jest opisane dokładnie w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na jej podstawie możesz sprawdzić, co wiesz na temat wypowiedzenia ubezpieczenia OC samochodu.

Istnieje kilka możliwości złożenia wypowiedzenia umowy OC:

  • osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela,
  • możesz wysłać list pocztą (listem poleconym, lecz weź pod uwagę fakt, że może coś pójść nie tak),
  • możesz wysłać faksem lub e-mailem (skan z Twoim podpisem należy dołączyć do dokumentów).

Warto wiedzieć, jakie są zasady rezygnacji z ubezpieczenia OC oraz kiedy mamy prawo taką rezygnację złożyć. 

Najważniejsze zasady rezygnacji z ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC zawsze musi mieć formę pisemną z własnoręcznym podpisem. Najważniejsze informacje w wypowiedzeniu OC to:

  • nasze dane osobowe (imię nazwisko, adres, PESEL),
  • pełna nazwa ubezpieczyciela i adres siedziby,
  • numer wypowiadanej polisy OC,
  • dane pojazdu tj. marka, model, numer rejestracyjny, powód wypowiedzenia (warto dodać numer artykułu z ustawy).

Czym skutkuje wypowiedzenie dotychczasowej umowy OC?

Obecna umowa OC będzie Cię chronić do końca okresu obowiązywania, nawet gdy wypowiesz ją znacznie wcześniej. Zachowaj potwierdzenie złożenia dokumentu z datą wpływu, aby nie doszło do niepotrzebnych nieporozumień między Tobą a ubezpieczycielem. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC, można go pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela, z którym mamy podpisaną umowę. Znalezienie korzystniejszej oferty dla siebie to najczęstsza sytuacja rezygnacji z ubezpieczenia OC.

Inną sytuacją jest po prostu zmiana oferty po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej polisy OC. Aby poprzednie ubezpieczenie OC nie przedłużyło się automatycznie, trzeba złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na 1 dzień przed jego zakończeniem. Warto przeglądać oferty w kalkulatorze OC https://kioskpolis.pl i przeanalizować wszystkie dostępne oferty, a znajdziemy tam najtańsze OC na rynku.

Może zdarzyć się również tak, że podpiszemy umowę z nowym ubezpieczycielem, a zapomnimy wypowiedzieć umowy u wcześniejszego towarzystwa. Ta sytuacja to tzw. podwójne ubezpieczenie. Ale nie martw się – jest rozwiązanie, aby nie płacić 2 składek. Wystarczy, że prześlesz do towarzystwa formularz wypowiedzenia oraz dowód zakupu nowej polisy OC. Opłatę będziesz musiał wnieść tylko za okres obowiązywania przedłużonej automatycznie polisy – do momentu jej wypowiedzenia.

Czy to się opłaca?

Jeśli kupiłeś samochód z ważną polisą OC, możesz korzystać z niej do końca okresu obowiązywania lub wypowiedzieć i wykupić ubezpieczenie komunikacyjne w nowym towarzystwie. A kiedy to się opłaca? Zastanów się nad wykupieniem nowej polisy, gdy Twój poprzednik miał lepszą od Ciebie historię ubezpieczeń, jeździł bezszkodowo, mieszkał w mniejszym mieście czy garażował pojazd. Te rzeczy wpływają na wysokość składki OC. Gdy podczas rekalkulacji składki, którą towarzystwo może przeprowadzić, okaże się, że będziesz musiał dopłacić, korzystniejsze może być zrezygnowanie z OC zbywcy i wykupienie nowej polisy.

Pamiętaj, że polisę OC zbywcy można wypowiedzieć w każdym momencie, jednak taka polisa nie ulega automatycznemu przedłużeniu, więc jeżeli wydaje Ci się ona korzystna, pozostaw ją i pamiętaj o przedłużeniu, aby uniknąć sytuacji, gdy nie będziesz miał żadnej składki OC.

Innym przykładem sytuacji, która wymaga od nas wypowiedzenia umowy towarzystwu ubezpieczeń jest kradzież pojazdu. Co zrobić, gdy Twój pojazd mechaniczny zostanie skradziony?

  1. Musisz wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji (niezbędne jest zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży).
  2. Złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3) + zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacji. Zwrot składki OC powinien być naliczony od dnia wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień). 

Gdy Twój pojazd został całkowicie zniszczony w wypadku lub z innej przyczyny musisz wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji (niezbędne jest zaświadczenie ze stacji demontażu/złomowania). Następnie musisz złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (zgodnie z zasadami rezygnacji 1-3) + zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacji. Zwrot składki OC powinien być naliczony od dnia wyrejestrowania pojazdu (za każdy dzień). 

Gdy zawierasz umowę na odległość

Tyczy się to sytuacji, w której skorzystasz z kupna polisy przez internet. Na wypowiedzenie takiej umowy masz 30 dni, lecz w tym okresie nie może dojść do żadnej szkody, bo wtedy ten przepis prawny niestety nie obowiązuje. Jeżeli sprzedajesz ubezpieczone auto, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela pojazdu. Od dnia sprzedaży samochodu masz 14 dni na powiadomienie towarzystwa. Nie musisz składać żadnego wypowiedzenia OC, bo tym (ewentualnie) zajmie się nabywca Twojego samochodu. Jeżeli on wypowie umowę OC, dostaniesz zwrot składki za niewykorzystane miesiące ubezpieczenia.

Sprawdź również: