Jakie informacje zebrać, gdy jest się sprawcą stłuczki samochodowej? Poradnik

auto po wypadku

Liczba samochodów poruszających się po polskich drogach z dnia na dzień znacząco się powiększa. To oznacza, że nawet jeśli jesteśmy doświadczonym kierowcą, uniknięcie stłuczki drogowej jest niemal niemożliwe i nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację, kiedy stajemy się osobą poszkodowaną w kolizji. Także my możemy pewnego dnia znaleźć się na pozycji sprawcy kolizji. Warto dowiedzieć się, jak należy postępować w takiej sytuacji, aby wyjść z niej z jak najmniejszymi szkodami.

Samochód należy do innego właściciela – kto odpowiada za szkodę?

Wielu mylnie uważa, że osobą odpowiedzialną za stłuczkę pod kątem ubezpieczenia OC, jest kierowca pojazdu. Jest to błędne myślenie, które rodzi wiele niedopowiedzeń. Najważniejsze jest więc uświadomienie faktu, że polisa OC przypisywana jest pojazdowi, a nie osobie kierującej nim. W praktyce oznacza to, że jeśli poruszasz się samochodem, który nie jest Twoją własnością i dojdzie do kolizji, ubezpieczenie OC dotyczy pojazdu, którym kierował. Formalności musi więc dopełnić osoba, która znajduje się w rubryce mieszczącej dane właściciela pojazdu.

Zgłaszanie szkody w praktyce

Dopełnienie formalności i zgłoszenie szkody leży po stronie osoby poszkodowanej. To właśnie w jej interesie leży dopilnowanie, aby ubezpieczenie OC pokryło wszystkie koszta związane z naprawą uszkodzonego pojazdu. Nie oznacza to jednak, że jako sprawca musisz biernie przyglądać się całemu zdarzenie. Jeśli przyjmiesz taką postawą, może się okazać, że poszkodowany wykorzysta Twoją bierność dla własnych korzyści. Jako sprawca wypadku powinieneś dopilnować sporządzenie oświadczenia o kolizji. W dokumencie tym powinny się znaleźć najważniejsze pozycje, takie jak:

  • dane kierowców,
  • dane właścicieli pojazdów, w przypadku gdy kierowca i właściciel są innymi osobami,
  • dane pojazdów biorących udział w kolizji,
  • informacja o przebiegu zdarzeń,
  • informacje o zniszczeniach obu pojazdów,
  • wskazanie sprawcy i poszkodowanego,
  • numer polisy OC sprawcy kolizji,
  • data, godzina i miejsce zdarzenia.

Niezwykle przydatne mogą okazać się również zdjęcia z kolizji. W czasach, kiedy wysokiej jakości aparat zamknięty jest w niewielkim smartfonie, jest to niezwykle pomocne rozwiązanie.

Kiedy razem z osobą poszkodowaną sporządziliście oświadczenie, każdy z Was musi złożyć na nim czytelny podpis.

Stłuczka a brak poszkodowanego

Do stłuczki samochodowej może dojść nie tylko na drodze, ale nawet na parkingu. Co ciekawe, dzieje się tak niezwykle często. Zwykle wynika z błędnego parkowania samochodu, który zahacza o inny pojazd. Sytuacja, gdy kierowcy pojazdu, w który uderzyliśmy, nie ma w pobliżu, daje możliwość ucieczki z miejsca zdarzenia nieuczciwym kierowcom. Warto jednak nie praktykować tego we własnym życiu. Jako sprawca stłuczki masz obowiązek powiadomić poszkodowanego o zaistniałym zdarzeniu. Próba uniknięcia odpowiedzialności za kolizję może okazać się dla nas jeszcze większym problemem, gdy okaże się, że parking, na którym do niej doszło jest monitorowany. Jeśli kierowca pojazdu, który uszkodziłeś nie zjawia się przy nim przez długi czas, a Ty akurat się spieszysz, pozostaw od wycieraczką samochodu informacje o stłuczce i dane kontaktowe, dzięki którym poszkodowany będzie mógł się z Tobą skontaktować.

Brak ważnej polisy OC a stłuczka z Twojej winy

Objęcie ubezpieczeniem OC pojazdu, którego jesteś właścicielem jest Twoim obowiązkiem. Czasami może się jednak zdarzyć, że z powodu niedopatrzenia nie dopilnowałeś swojego obowiązku. Sytuacja się pogarsza, gdy nieubezpieczonym samochodem spowodujesz stłuczkę. Co wówczas powinieneś zrobić?

Brak ważnego ubezpieczenia OC nie oznacza, że osoba poszkodowana nie otrzyma pieniędzy na naprawę pojazdu. Wszystkie koszty zostaną pokryte z pieniędzy wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jako sprawca kolizji, bez ważnego ubezpieczenia OC, musisz wszystkie koszta związane z naprawą zwrócić UFG, a dodatkowo zapłacić mandat będący wynikiem braku posiadania ważnego OC. Nie masz możliwości uchylenia się od kary, która została na Ciebie nałożona. Wyjątkiem jest możliwość wnioskowania o uchylenie pod warunkiem, że wskażesz uzasadnione powody wynikające ze złej sytuacji życiowej lub finansowej, które spowodowały brak ciągłości w ubezpieczeniu OC.

Wysokości kar pieniężnych nakładanych na właścicieli pojazdów bez ubezpieczenia OC są tak wysokie, że warto dopilnować jego ciągłości. Odpowiedzialność nie musi jednak spoczywać na nas. Powierzając ubezpieczenie OC samochodu w ręce doświadczonego towarzystwa możesz być spokojny, ponieważ będzie ono odnawiane automatycznie. Gdzie znaleźć takiego ubezpieczyciela? Odwiedź stronę https://kioskpolis.pl/ i przekonaj się jak wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką możliwość. Decyzja o tym, którego ostatecznie wybierzesz uzależniona będzie raczej od wysokości ubezpieczenia. Korzystając z narzędzia, jakim jest kalkulator OC, możesz wybrać towarzystwo ubezpieczeń, które będzie miało dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę. Wybierz najlepszego ubezpieczyciela OC na rynku, a żadna kolizja, której będziesz sprawcą nie będzie Ci straszna!

Sprawdź również: