Na co zwrócić szczególną uwagę szukając polisy turystycznej?

szukanie polisy

Wyjeżdżając za granicę, warto mieć na uwadze fakt, że w każdej chwili może dojść do niepożądanych przez nas sytuacji, takich jak np. kradzież lub wypadek. Wybierając się w podróż, dobrze jest zakupić ubezpieczenie turystyczne, które ochroni nas, przed poniesieniem strat na skutek nieszczęśliwego zdarzenia, a powstałe w rezultacie koszty, pokryje ubezpieczyciel. Szukając ubezpieczenia turystycznego, powinniśmy mieć na uwadze to, gdzie jedziemy, po co jedziemy, z kim, a także jak długo będzie trwała nasza podróż. Te czynniki pomogą nam w dobraniu do ubezpieczenia turystycznego odpowiednich rozszerzeń, których nie zawiera standardowa polisa, a które ochronią nas i naszych bliskich przed losowymi wypadkami. Wiąże się to oczywiście z wyższą ceną ubezpieczenia, jednak w obliczu pokrycia z własnej kieszeni często ogromnych kosztów ewentualnego leczenia, warto dopłacić do ubezpieczenia trochę więcej, ale czuć się bezpiecznie i komfortowo na czas wyjazdu.

Oferty ubezpieczycieli

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi dobry dodatek do polisy. Stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód, które wyrządzimy na cudzym mieniu lub osobom trzecim. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które np. wakacje spędzają z dziećmi, przy czym zabrały również zwierzęta. OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo przed szkodami, które spowodują dzieci, zwierzęta lub my sami. Musimy jednak szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym chcemy kupić ubezpieczenie. Jak każda polisa, OC w życiu prywatnym ma pewne ograniczenia, dlatego warto wiedzieć, kiedy nie zadziała.

Ubezpieczenie Assistance

W czasie naszej podróży może dojść do sytuacji, kiedy będziemy potrzebować pomocy. Ubezpieczenie Assistance gwarantuje nam natychmiastową, 24-godzinną pomoc w nagłych wypadkach w czasie podróży. Ubezpieczenie turystyczne Assistance zwykle występuje w wersji standardowej lub rozbudowanej. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się informacje na temat tego, co obejmują te wersje ubezpieczenia. Co do usług, które oferuje ubezpieczenie Assistance, w ich skład wchodzą m.in.:

  • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,
  • pomoc prawna,
  • pomoc tłumacza,
  • całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy,
  • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu i wiele innych.

Ubezpieczenie wypadkowe

Decydując się na to ubezpieczenie, zapewniamy sobie odszkodowanie na skutek wypadku, w którym odnieśliśmy obrażenia, które spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu lub w razie śmierci na skutek wypadku, podczas pobytu za granicą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj ubezpieczenia ochrania nas, przed kosztami leczenia, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem w czasie podróży lub w przypadku nagłej choroby osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie bagażu

Ten element polisy uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży lub w wyniku zniszczenia naszych rzeczy osobistych. W razie zaistnienia takiej sytuacji, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia świadczenia, które częściowo pokrywa powstałe straty, do wysokości wybranej przez nas przy zakupie polisy sumy gwarantowanej.

Ubezpieczenie podróży lotniczej

Wybierając się w podróż samolotem, zapewnia nam się zwrot kosztów, powstałych na skutek opóźnień w dostarczeniu do nas bagażu przez przewoźnika, jeśli potrwa to więcej godzin, niż zostało to ujęte w OWU. Ubezpieczenie obejmuje również zwrot kosztów, które ponieśliśmy na skutek anulowania lotu, gdy nie został nam zapewniony transport zastępczy w określonym czasie.

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji

Ochroną tego ubezpieczenia można objąć wycieczkę zakupioną w biurze podróży, a także wszystkie wydatki podczas samodzielnie zaplanowanego wyjazdu. W razie konieczności zrezygnowania z wyjazdu nie stracimy pieniędzy, które przepadłyby w wyniku odwołania rezerwacji, np. w hotelu. W przypadku kiedy już wyjechaliśmy i w czasie naszego pobytu wydarzyło się coś, co zmusza nas do przerwania wyjazdu, nasze ubezpieczenie może przewidywać zwrot niewykorzystanej części poniesionych kosztów i transportu powrotnego.