Polisa OC – jak dokładnie wygląda jej zakres?

polisa OC

O konieczności objęcia pojazdu ubezpieczeniem OC nie trzeba mówić żadnemu właścicielowi. Jednak osoby, które dopiero zdały prawo jazdy lub planują zakup swojego pierwszego pojazdu koniecznie powinny przyjrzeć się bliżej tej polisie. Podstawę, którą powinien znać każdy stanowi fakt, że ubezpieczenie OC przypisane jest to jednego konkretnego pojazdu, a jego zakres w momencie powstania szkody w wyniku kolizji lub wypadku obejmuje już nie tylko pojazdy, ale również osoby poszkodowane.

Kogo chroni polisa OC?

To, że każdy właściciel pojazdu musi objąć go ubezpieczeniem wynika z prostego faktu – OC rekompensuje szkody wyrządzone osobom i ich mieniu w wyniku kolizji lub wypadku. Wielu błędnie uważa, że koszty ubezpieczenia pokrywają również uszkodzenia w naszym własnym samochodzie. Jednak wcale tak nie jest. Dla Ciebie korzyść z ubezpieczenia OC zawarta jest w braku konieczności wypłacania odszkodowania z własnej kieszeni, kiedy jesteśmy sprawcami zdarzenia. Prywatny budżet może zostać nadszarpnięty jednak w momencie, kiedy nie ubezpieczymy samochodu i przyczynimy się do wypadku. Z ukaraniem musimy liczyć się także w momencie, gdy nie mamy ważnego ubezpieczenia, ale nie braliśmy udziału w kolizji czy wypadku. Obecnie narzędzia, którymi dysponuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szybko wykryją, kto uchyla się od obowiązku ubezpieczenia samochodu.

Szkody, które pokrywa OC

Wielu osobom polisa OC może kojarzyć się jedynie z pokrywaniem szkód wyrządzonych na pojeździe. Jednak zakres ubezpieczenia jest znacznie szerszy. Obejmuje zarówno uszkodzenia wszelkiego rodzaju sprzętu, który ucierpiał w wypadku lub kolizji – smartfona czy laptopa, jak i uszkodzenia ciała poszkodowanego.

Pokrycie kosztów mienia

Szkody na mieniu są najczęściej spotykane podczas kolizji drogowej. W ramach ubezpieczenia OC osoba poszkodowana może liczyć na pokrycie kosztów:

 • naprawy pojazdu,
 • holowania po kolizji,
 • najmu samochodu zastępczego do czasu aż uszkodzony pojazd nie zostanie naprawiony,
 • przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.

Dodatkowo poszkodowany ma prawo żądać wyrównania za utratę wartości rynkowej pojazdu. W wyniku kolizji bądź wypadku samochodowego pojazd traci na swojej wartości rynkowej.

Pokrycie kosztów związanych ze szkodami osobowymi

Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko szkody na mieniu, ale co najważniejsze także na zdrowiu osób, które zostały poszkodowane w wypadku. Jeśli należy do takich osób możesz oczekiwać od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego:

 • zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem,
 • zadośćuczynienie za cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
 • odszkodowania za utracone dochody, jeśli straciłeś czasową zdolność do wykonywania swojego zawodu,
 • renty z tytułu niezdolności do kontynuowania dotychczasowej pracy.

Śmierć w wyniku wypadku samochodowego jest najcięższym przypadkiem, z jakim zmagają się firmy ubezpieczeniowe. I nie chodzi wcale o wysokość kosztów, jakie muszą ponieść. Rekompensata rodzinie osoby zmarłej w takim przypadku jest niemal niemożliwa. Najbliżsi osoby zmarłej w ramach ubezpieczenia OC mogą ubiegać się o:

 • rentę alimentacyjną,
 • zadośćuczynienie za ból i uszczerbek na zdrowiu psychicznym,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej będące wynikiem śmierci bliskiej osoby.

Szkody, które ubezpieczenie OC nie pokrywa

Towarzystwa ubezpieczeniowe zdają sobie sprawę z tego, że właściciele pojazdów mogliby nadużywać ich polisy, w związku z tym określiły jasno przepisy mówiące o tym, kiedy nie odpowiadają za wyrządzone szkody w wyniku wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za:

 • szkody obejmujące przewożone za opłatą ładunki, przesyłki czy bagaże,
 • szkody obejmujące utratę gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych,
 • zniszczenia lub skażenia środowiska.

Ubezpieczenie OC – czy jest ważne tylko w Polsce?

Mimo że umowę z ubezpieczycielem podpisujemy w Polsce, obowiązuje ona nie tylko w naszym kraju, ale również w państwach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i Islandii. Szkody powstałe w wyniku wypadku lub kolizji na tych obszarach zostaną więc objęte ubezpieczeniem OC. Możesz bez obaw wyruszyć na wakacje własnym samochodem bez konieczności zawierania dodatkowego ubezpieczenia OC.

Musisz jednak wiedzieć, że podróż do innych państw niż wymienione będzie od Ciebie wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku Albanii, Macedonii i Ukrainy musisz posiadać Zieloną Kartę. Z kolei podróż do Kosowa nie będzie możliwa bez ubezpieczenia granicznego. Nie dostaniesz się do Kosowa bez niego, nawet jeśli posiadasz Zieloną Kartę.

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia OC?

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC, wybranie najkorzystniejszej oferty w dobie internetu jest zadaniem banalnie prostym. Odwiedź internetową porównywarkę OC https://kioskpolis.pl/ i zapoznaj się z najkorzystniejszym ubezpieczeniem dla siebie i swojego auta. Po dokładnym wypełnieniu formularza wyświetli się przed Tobą lista towarzystw ubezpieczeniowych, które mają dla Ciebie najtańszą ofertę. Co najlepsze – sam proces zajmuje mniej niż dwie minuty! A pozwala zaoszczędzić pokaźną sumę dzięki wybraniu najtańszego, ale rzetelnego ubezpieczyciela.

Sprawdź również: