Ubezpieczenie AC – co musisz o nim wiedzieć?

Wyobraź sobie następującą sytuację: jedziesz do pracy i nagle mały kamień, wylatujący spod kół jadącego przed Tobą samochodu, uderza prosto w Twoją szybę, powodując pęknięcie. Albo w trakcie wichury, drzewo przewala się właśnie na Twój samochód. Co mają ze sobą wspólnego te dwa wydarzenia? W obu sytuacjach niezastąpione okazje się ubezpieczenie AC.

Polisa ubezpieczeniowa AC obejmuje m.in. zdarzenia, które nie są związane z kolizją. Do takich zdarzeń zaliczymy szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne, kradzieże czy akty wandalizmu. Jak dokładnie działa to ubezpieczenie i kiedy warto je wykupić?

Co obejmuje polisa AC?

Ubezpieczenie AC lub też po prostu AutoCasco, obejmuje niefortunne zdarzenia, które mogą Cię spotkać, nie tylko gdy go prowadzisz. Będzie to kradzież pojazdu lub jego uszkodzenie, które nie zostało spowodowane kolizją drogową.

Polisa AC, różni się od podobnie brzmiącego ubezpieczenia OC, zakresem ochrony. AutoCasco dotyczy zdarzeń losowych i kolizji, które spotkają Twój samochód, w przeciwieństwie do OC, które chroni osoby trzecie. Kierowcy często mają tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed kolizją na drodze, jednak nie pokrywa naprawy własnego pojazdu. Dlatego warto wykupować oba ubezpieczenia, ze względu na ich komplementarność.

Aby poznać warunki swojego ubezpieczenia, warto przeczytać dokument, jakim jest OWU. Jednak to co jest pewne dla każdego ubezpieczenia AC, to ochrona przed:

  • Wypadkiem czy kolizją z innymi pojazdami lub przedmiotami poza pojazdem np. barierkami czy słupem wysokiego napięcia,
  • Kradzieżą lub uszkodzeniami powstałymi wskutek usiłowania kradzieży,
  • Uszkodzeniem lub całkowitym utraceniem pojazdu w wyniku klęski żywiołowej jak np. powódź, grad, uderzenie pioruna itp.,
  • Pożarem lub wybuchem pojazdu,
  • Uszkodzeniem pojazdu przez osoby trzecie wskutek aktów wandalizmu,
  • Uszkodzeniem przez zwierzęta.

Są jednak sytuacje, których polisa AC nie obejmuje i zaliczymy do nich: kradzież przedmiotów z pojazdu, które nie były tam fabrycznie zamontowane; szkody powstałe w wyniku prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających, kradzież pojazdu spowodowaną lekkomyślnym postponowaniem np. pozostawienie kluczyków w stacyjce.

Od czego zależy cena ubezpieczenia AC?

Składka na polisę ubezpieczeniową AC jest wyliczana indywidualnie dla każdego kierowcy oraz jego pojazdu. W czasie przygotowywania oferty, towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wiele kwestii, które pozwolą im oszacować ryzyko, związanego z objęciem ochroną potencjalnego kierowcy.

Kluczowym czynnikiem, na który zwraca się uwagę w przypadku wyliczania składki AC, jest wartość pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia. Im jest ona wyższa, tym wyższe będą potencjalne koszty ubezpieczyciela. Dodatkowo nowsze i bardziej kosztowne modele często wymagają większych wydatków na naprawę. Im droższe są części do danego pojazdu – tym wyższa będzie składka ubezpieczeniowa.

Istotne jest też miejsce parkowania pojazdu. Gdy auto stoi przy ulicy lub na ogólnodostępnym parkingu, do którego dostęp może mieć każdy, ryzyko zniszczenia lub kradzieży wzrasta – a wraz z nim stawka ubezpieczeniowa. W odwrotnej sytuacji, trzymania samochodu w zamkniętym garażu lub na terenie posesji – cena polisy będzie niższa.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, dla ceny AutoCasco istotny jest też wiek kierowcy. Osoby młode, według statystyk, są bardziej narażone na spowodowanie wypadku niż osoby w starszym wieku. Stąd też w przypadku młodych kierowców, stawki AC będą wyższe.

Czy potrzebujesz polisy AC?

Odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć – „to zależy”.  Jeśli masz nowy samochód, do którego części są jeszcze w dość wysokich cenach a dodatkowo parkujesz na ogólnodostępnym parkingu to wykupienie AutoCasco może być dobrym posunięciem, że względu koszty, które poniesiesz w przypadku uszkodzenia bądź kradzieży.

Nie oznacza to, że kierowcy starszych pojazdu powinni całkowicie rezygnować z zakupu tego ubezpieczenia. Jest kilka na pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć, aby podjąć ostateczną decyzję o zakupie tej polisy:

  1. Czy mieszkasz na obszarze, na którym często dochodzi do kradzieży lub innych przestępstw?
  2. Czy mieszkasz na terenach o podwyższonym ryzku związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, zawalenia drzew, wichury)?
  3. Czy często poruszasz się po terenach, gdzie mogą niespodziewanie na drodze pojawić zwierzęta (tereny wiejskie/ leśne)?
  4. Czy możesz sobie pozwolić na naprawę lub wymianę samochodu w przypadku niepożądanego zdarzenia?

Mimo, że wykupienie polisy AutoCasco nie jest obowiązkowe, tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, wielu kierowców decyduje się na zakup. Jest ono bowiem szansą na uniknięcie wydatków związanych z naprawą bądź wymianą pojazdu w przypadku uszkodzenia.

Sprawdź również: